maanantai 15. syyskuuta 2014

Applen uusi Health-sovellus - mitä sillä voi tehdä?


Apple julkaisi tällä viikolla pitkään odotetun Apple Watch -älykellonsa ja iPhone 6:sen. Molempien terveyteen- ja hyvinvointiin liittyvästä teknologiasta oli kohistu ennakkoon paljon, joten julkaisupölyn jo hieman laskeuduttua on aika luoda ensisilmäys näihin ominaisuuksiin. Mitä Applen Health -sovelluksella voi oikein tehdä?

Teknologia

Aiemmassa blogissani loin alustavan katsauksen sekä kellon että uuden puhelimen teknologioihin, mutta lyhyt kertaus lienee paikallaan tätä kirjoitusta varten: mitä Applen uusilla laitteilla voi mitata?

Lyhyesti: Apple Watch mittaa sykettä ja liikettä, iPhone 6 puolestaan M8-apuprosessorinsa ja siihen liitettyjen antureidensa (liikeanturi, gyroskooppi, barometri, kompassi) avulla liikettä, suuntaa ja ilmanpainetta (korkeutta). Puhelimen GPS-antennin ja WLAN-piirin avulla saadaan paikkatieto.

Eli varsinainen terveyteen ja liikuntaan liittyvä Applen mittaustieto on liike-, paikka-, suunta-, syke- ja asentodataa. Muu data kerätään joko käyttäjän itsensä syöttämänä tai kolmansien osapuolten tekemien sovellusten avulla joiden täytyy olla yhteensopivia Health-sovelluksen kanssa. Tätä tarkoitusta Apple on kehittänyt sovelluskehittäjille HealthKit-ohjelmointirajapinnan, jota kautta data luetaan ja tallennetaan Health-sovellukseen.

Health-sovellus

Kuva: Applen Health-sovellus on monipuolinen terveystiedon varasto ja hallintasovellus
joka jakaa ja tallentaa terveysdataa eri sovellusten ja laitteiden välillä. 
Piirsin yllä olevan kuvan kuvaamaan Health-sovelluksen keskeisiä ominaisuuksia. Health-sovelluksen tärkein ominaisuus on sen kyky tallentaa ja jakaa terveysdataa. Health-sovelluksen sisällä on nimittäin HealthStore-tietokanta jonka rajapintoihin eri tietolähteet voidaan liittää. Tietokannasta voidaan ottaa varmuuskopio Applen iCloudiin.

Aluksi Health-sovellukseen voi suoraan tallentaa dataa ainoastaan Bluetooth LE -sykeantureista sekä iPhone 6:sen M8-apuprosessorista (ilmeisesti myös iPhone 5:n M7-prosessorista). Muuten data saadaan kolmansien osapuolten älypuhelinsovellusten kautta, jotka puolestaan voivat kyllä kerätä dataa mistä tahansa laitteesta tai tietolähteestä.

Sovelluksen tietoja voi tarkastella ja käyttää neljän eri välilehden kautta jotka ovat 'Dashboard', 'Health Data', 'Sources', ja 'Medical ID'. Katsotaan näitä ominaisuuksia seuraavassa hieman tarkemmin, aloitetaan Dashboard:ista.

Dashboard


Kuva: Dashboard-välilehdellä käyttäjä voi tarkistella mitä tahansa
Health-sovellukseen tallennettua dataa graafisessa muodossa.

Dashboard-välilehdellä käyttäjä voi tarkistella mitä tahansa Health-sovellukseen tallennettua dataa graafisessa muodossa. Jokainen kuvaaja on widget-jota klikkaamalla saa sen kaiken datan näkymään rivimuodossa, dataa voi syöttää sen avulla käsin, datanjako-ominaisuudet voi määrittää, ja datan voi myös sulkea tai poistaa Dashboardilta. Mitään varsinaisia terveysvinkkejä, ohjeita tai muita hyötyjä Dashboard ei tarjoa - datan tulkinta jää käyttäjälle.

Health Data

Kuva: Health-sovelluksen Health Data -välilehdellä on useita osioita joista
käyttäjä voi hallita ja tarkastella tärkeimpiä terveystietojaan.
Health Data -välilehti antaa nimensä mukaisesti käytäjälle pääsyn useisiin eri osioihin, joista käyttäjä voi edelleen hallita ja tarkastella tärkeimpiä terveystietojaan. Osiot ovat, vapaasti kääntäen, Kehonmittaukset, Liikunta, Minä, Ravinto, Laboratoriotulokset, Uni ja Tärkeät elintoiminnot. Listaan seuraavaksi näiden osioiden sisälläänpitämät tiedot (sikäli kuin olen saanut ne eri verkkolähteistä selville. Ensi viikolla tiedot ominaisuuksista tarkentuvat kun USA:ssa Health-sovellus pääsee tarkempaan syyniin)

Body Measurements

'Kehonmittaukset'-osiossa ovat tiedot kehonpainoindeksistä (KPI, BMI), kehon rasvaprosentista, pituudesta, painosta ja kiinteästä painosta (muu paino kuin kehon rasva).

Fitness

Fitness-osiossa voi tarkastella ja hallita tietoja jotka liittyvät päivän aikana kuljettuun matkaan, kulutettuihin kaloreihin, aktiivisuuslaskuriin, noustujen porrasaskelten määrään, askelmäärään, perusaineenvaihdunnan kulutukseen kaloreina, ja NikeFuel-aktiivisuuteen!

Me

'Minä'-osiossa on käyttäjän ikä, sukupuoli ja veriryhmä.

Nutrition

Nutrition, eli 'Ravinto'-osiossa voidaan tarkastella ja tallentaa ainakin käyttäjän nauttimat hiilihydraatit (yhteensä, sokerit ja kuitu eroteltuna), proteiini, rasva (yhteensä, ja eroteltuna tyydyttyneisiin, monityydyttmättömiin, kertatyydyttymättömiin rasvoihin), kolesteroli, natrium, vitamiinit (A, B6, B12, C, D, E, K) ja kalsium.

Results

Results eli 'Laboratoriotulokset' tietueeseen tallentuvat ainakin verensokeri, veren alkoholi! ja perfuusioindeksi (PI) eli veren virtauksen suhteellinen voimakkuus ääreisverenkierrossa. PI- arvosta on hyötyä erityisesti kroonisista sairauksista kärsivien potilaiden tilan arvioinnissa. Julkitullut lista on melko lyhyt, ja ilmeisesti tänne tallentuu paljon muitakin laboratoriotuloksia.

Sleep 

Sleep-tietueesta ja sen käytöstä on niukasti tietoa. Applen iOS 8-kehittäjän ohjeessa, on Sleep-kategoroita mainittu vain yksi 'Sleep Analysis'. Sleep näyttää siis nojaavan hyvin vahvasti kolmansien osapuolien sovelluksiin ja antureihin datan tallennuksessa.

Vitals

Vitals eli 'Elintoiminnot' otsikon alle tallentuvat ainakin syketasot, happisaturaatio eli veren punasoluihin sitoutunut hapen suhteellinen määrä, hengitystaajuus, ruumiinlämpö ja sykevälivaihtelut.

Sources

Health-sovellus voi hakea tietoa monesta eri lähteestä, ja niitä hallitaan 'Sources'-välilehdellä.

iOS 8:n ensimmäisessä versiossa ainoa suoraan tuettu anturilähde on Bluetooth LE-teknologiaan yhteensopiva sykeanturi, kuten vaikkapa Applen oma Apple Watch tai esim. Polarin H7-sykevyö.

Muuten datalähteet ovat kolmansien osapuolten tekemiä sovelluksia, joiden data voidaan nyt tallentaa Health-sovellukseen. Muut sovellukset voivat myös hakea dataa Health-sovelluksesta, mutta käyttäjän täytyy tämä erikseen hyväksyä. Yhteinen tietokanta ja rajapinta on hyvä uutinen ohjelmistokehittäjille, jotka voivat kirjoittaa koodin nyt vain yhtä rajapintaa vasten sen sijaan että tekisivät sen joka sovellukselle erikseen. Jos esimerkiksi Niken urheilusovellus haluaa kysyä painotietoja, kysyy se niitä Health-sovellukselta jonne puolestaan älyvaakavalmistaja Withingsin sovellus on saattanut tiedot tallentaa.

Medical ID

Käyttäjä voi tallentaa tärkeimmät terveydentilansa tiedot 'Medical ID'-välilehdelle, mm. syntymäajan, terveydentilaan vaikuttavat tekijät ja havainnot, allergiat ja allergiset reaktiot, lääkityksen, yhteyshenkilön hätätilassa, veriryhmän, elinluovutus tiedot, painon ja pituuden.

Huomionarvoista on, että käyttäjä voi määrittää 'Medical ID':n lukitusnäytökseen, jolloin käyttäjän menettäessä tajuntansa voivat auttajat nähdä ensiapuun tarvittavat tärkeimmät tiedot suoraan hänen puhelimestaan
Kuva: Applen Health-sovellus sisältää ensiapuun tarvittavan hyödyllisen
'Medical ID'-näyttötilan, jonka voi määrittää myös puhelimen lukitusnäytöksi.
Yhteenveto

Alustava tarkastelu Applen Health -sovelluksesta oli mielestäni yllättävä: Apple ei ole yrittänytkään tehdä itse kaiken kattavaa terveyssovellusta, vaan se tarjoaa yhteisen tietokannan ja rajapinnan oman ekosysteeminsä sovelluskehittäjille innovoida oman tietokantansa ominaisuuksien päälle.

Loppukäyttäjälle Health-sovelluksesta tulee hieman tyhmä olo: tässäkö tämä nyt olikin? Sovellus nimittäin ei itsessään palvele juurikaan loppukäyttäjää kertomalla mitä hänestä kertynyt data oikein tarkoittaa ja miten sitä pitäisi soveltaa. Sen vuoksi pitäisin Health-sovelluksen ehkä tärkeimpänä hyötynä loppukäyttäjälle 'Medical ID'-ensiapunäyttöä, josta on mahdollisessa hätätilanteissa tärkeää apua.

Ylipäätään sovellus kuitenkin herättää käyttäjissä varmasti mielenkiintoa, sillä se on kiinteä osa iOS 8-käyttöjärjestelmää joka tulee väistämättä uusimpiin Applen laitteisiin päivityksen yhteydessä. Kehittäjille ja yrityksille pidän sovellusta valtavan hyvänä askeleena datojen yhteensovittamisessa ja uusien innovaatioiden luomisessa. Ja hyvin nopeasti nämä innovaatiot palvelevat myös loppukäyttäjää.

Seuraavassa blogissani kerron enemmän mitä hyötyä yritykset saavat Applen terveyssovelluksesta, sekä mitä haasteita terveysdataan Applen ekosysteemissä liittyy.Odotan mielenkiinnolla kommenttiasi tästä blogista, ja voit vapaasti lähettää minulle ideoita tai toiveita blogin sisällöksi!

Digiterveysterveisin,

Pekko (digiterveys@gmail.com)

© Pekko Vehviläinen
(Huom. Tämän blogin kirjoitukset ja esitykset eivät edusta varsinaisen työnantajani, Accenture Oy:n näkemyksiä eivätkä mielipiteitä vaan ovat omiani ja Digital Health Solutions Oy:n omaisuutta.)

1 kommentti:

  1. Kiitokset selkokielisestä katsauksesta! Huomautan vain yhdestä lipsahduksesta:

    "Aluksi Health-sovellukseen voi suoraan tallentaa dataa ainoastaan Bluetooth LE -sykeantureista sekä iPhone 6:sen M8-apuprosessorista (ilmeisesti myös iPhone 5:n M7-prosessorista)."

    M7-suoritin on julkaistu vasta iPhone 5S:ssä, eli jo iPhone 5:n käyttäjät jäävät sen porukan ulkopuolelle, joka pääsee hyödyntämään luuriaan myös aktiivisuusmittarina.

    VastaaPoista

Digiterveys-blogini tarkastelee digitaalisen vallankumouksen vaikutusta terveyteen laajalti, mutta myös omakohtaisesti.

Pekko Vehviläinen

Olen koulutukseltani tekniikan tohtori ja lajivalmentaja (ju-jutsu), opiskelen ravintotieteitä yliopistossa sekä kuntoilen myös intohimoisesti! Haluan kertoa sinulle informatiivisesti terveyden digitaalisesta murroksesta. Tarkastelen blogissa uusimman teknologian vaikutusta omaan itseeni ja haluan tuoda omat kokemukseni sinunkin kommentoitavaksesi. Tervetuloa mukaan!

HeiaHeia!-treenilokini

Endomondo-lokini

Suosituimmat artikkelit

Networkedblogs

Sisällön tarjoaa Blogger.